marigell (28/05/08)

Łał ... koncert … szkoda że tak daleko